Iedereen is welkom

Afgelopen teamdag in het Staatshuys, hebben Sanne en Jochem namens onze veergroep Diversiteit een interessante discussie op gang gebracht over diversiteit binnen onze organisatie. De afgelopen jaren is het onderwerp diversiteit op veel verschillende kanalen een hot topic geweest. Zowel in bedrijven als in het dagelijks leven. Maar diversiteit is meer dan alleen een modewoord. Het is een krachtig concept dat de potentie heeft om onze werkplekken en de samenleving als geheel te transformeren. Het omvat meer dan de algemeen bekende vormen van diversiteit.

Diversiteit is meer dan alleen een modewoord

Een veelvoorkomend vooroordeel is dat diversiteit slechts een kwestie is van politieke correctheid of het voldoen aan een quota. Maar laten we duidelijk zijn: diversiteit gaat niet alleen over het oppervlakkig streven naar gelijke vertegenwoordiging van verschillende groepen. Het gaat veel dieper dan dat. Diversiteit gaat over het erkennen en waarderen van de unieke kwaliteiten en perspectieven die elk individu met zich meebrengt, ongeacht hun achtergrond.

Door diversiteit te omarmen, wordt er een omgeving gecreëerd waarin verschillende perspectieven en ervaringen samenkomen. Dit bevordert innovatie en creativiteit, omdat diverse teams beter in staat zijn om nieuwe ideeën te laten ontstaan en complexe problemen op te lossen. Onderzoeken tonen aan dat organisaties met diversiteit in teams betere resultaten behalen en meer winstgevend zijn. Het is juist de combinatie van diverse talenten en achtergronden die organisaties sterker maakt. Diversiteit verrijkt niet alleen ons begrip van de wereld om ons heen, maar ook ons werk.

Diversiteit verrijkt niet alleen ons begrip van de wereld om ons heen, maar ook ons werk

Hoewel kleine bedrijven, zoals Keizers & Visser en Thor. niet dezelfde middelen en infrastructuur hebben als grote organisaties, hebben wij wel een unieke kans om diversiteit te omarmen en te bevorderen. Het begint allemaal met bewustwording en een inclusieve bedrijfscultuur. Een voorbeeld van de diversiteit waar wij al dankbaar gebruiken is het stimuleren van mentorprogramma’s.

Het gaat hierbij niet om het halen van een quotum of om het afstrepen van een criteria op een checklist. Het gaat niet om het gericht aantrekken van specifieke vormen van diversiteit. Het gaat om het verbreden en uitbreiden van onze kennis en visies, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

Het begint allemaal met bewustwording

Uit de discussie in het Staatshuys kwam naar voren dat er op veel vlakken al diversiteit aanwezig is binnen Keizers & Visser en Thor. Jr. adviseurs. Dit merken we allen tijdens de waardevolle teamdagen en warme contacten onderling. Maar we merken ook dat wij ons misschien niet altijd bewust zijn van alle diversiteit, kennis en ervaring die al aanwezig is. Mogelijk omdat hetgeen wat ons uniek maakt niet altijd zichtbaar is. Een waardevol inzicht…

Voor ons is het duidelijk. “Iedereen is welkom!”. Onze taak nu is om te onderzoeken hoe wij dit als bedrijf kunnen uitstralen, uitdragen en kenbaar maken. Zodat ons bedrijf nog meer divers, creatief en werelds wordt.

Wordt vervolgd.

 

 

 

Door
______________

Sanne van der Brug

Behoefte om hierover door te praten?

___

 

Stuur Sanne een mailtje en maak een afspraak! 

Thor

Neem contact
met ons op