Tikkie recalcitrant, ietwat ongeduldig en gepassioneerd over écht lekker eten, dat ben ik. Als adviseur zie ik uitdaging in het vertalen van visie naar concrete werkprocessen. Mijn interesses liggen in het stimuleren van samenwerking tussen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. Vooral op thema’s als huiselijk geweld en kindermishandeling, personen met verward gedrag en de implementatie van de wet Verplichte GGZ. Dit is wat ik graag doe.
Naast lekker eten bijt ik me ook vast in nieuwe onTHORwerpen en daag ik me graag uit met het verwerven van nieuwe informatie en deskundigheid.

   

Thor

Neem contact
met ons op