Keizers & Visser Overheidsconsultancy

Dit team van bestaat uit ervaren adviseurs die zich samen verantwoordelijk voelen voor succes. Ze ondersteunen elkaar bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit doen ze door kennis te delen en gezamenlijk op zoek te gaan naar passende oplossingen voor opdrachtgevers. Door deze manier van werken staat de professionele ontwikkeling van de adviseurs en het bureau nooit stil.

Oprichting Thor

Thor. is opgericht vanuit deze oplossingsgerichte instelling. Om de verbinding tussen overheid en samenleving te versterken. Lokale overheden vragen vaak naar adviseurs met veel werkervaring. Een vereiste waar veel starters niet aan voldoen. De jonge professionals, die in dienst waren van Keizers & Visser, liepen telkens tegen dit probleem aan. Hierdoor ontstaat er een gat tussen de vraag en het aanbod. Wij zijn ervan overtuigd dat junior adviseurs dit gat kunnen opvullen. Vanuit deze visie streven wij ernaar om jonge, enthousiaste starters een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder de naam Thor.

Wij zetten ons in om net afgestudeerde enthousiastelingen, met hart voor de samenleving, het beleids- en adviesvak eigen te maken. Samen stappen we de wereld van lokale overheden binnen en ontwikkelen we tot medior adviseurs, want bij Thor. sta je er nooit alleen voor. Dit is niet alleen fijn, maar ook nodig doordat de starters nog weinig werkervaring hebben. Het is belangrijk dat zij intern de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, omdat hier bij gemeenten weinig tijd voor is.

Nog altijd collega’s

Thor. is dan wel een zelfsturende organisatie, maar als wij het hebben over collega’s bedoelen wij alle medewerkers van Thor. én van Keizers & Visser bij elkaar. Bij de teamdagen is dus iedereen aanwezig en bij de (twee)wekelijkse intervisies zitten junior en senior-adviseurs in één samengestelde groep. Daarnaast kiest iedere junior adviseur van Thor. aan het begin van het dienstverband een mentor van Keizers & Visser. Zij voorzien de adviseurs van Thor. van reflectie, kennis en ervaring. Andersom houden wij onze senior collega’s regelmatig een spiegel voor en dagen wij ze uit tot kritisch denken. Zo blijven we allemaal energiek en doelgericht werken.

 

 

 

Meer weten over Keizers & Visser?